Celoškolní projektové vyučování ve znamení Evropského dne jazyků

Publikováno: 22. 9. 2021

 

Vážené kolegyně, kolegové, rodiče, milí žáci a čtenáři našich internetových stránek,

ve středu dne 29. 9. 2021 bude na naší škole probíhat Projektový den jazyků, který navazuje na Evropský den jazyků. Do tohoto projektového dne se zapojí všechny třídy naší školy, které budou spolupracovat v rámci svých ročníků.

Cílem je týmové propojení tříd v rámci daného projektu. Důraz je kladen na mezipředmětové vazby a výstupem bude výtvarné dílo doplněné o jazykový kvíz s úkoly z různých oblastí.

Projektový den je stanoven:
 • pro I. stupeň na 4 vyučovací hodiny,
 • pro II. stupeň na 5 vyučovacích hodin. 
Prakticky to bude probíhat následovně:

První dvě vyučovací hodiny stráví třídní učitel se svou třídou ztvárněním výtvarného projektu a přípravou kvízu dle zadaného státu. Zadaným státem pro třídy s označením:

 • „A“ je Velká Británie,
 • „B“ je Slovensko,
 • „C“ je Německo,
 • „D“ je Francie,
 • „E“ je Polsko,
 • „F“ je Rakousko. 

 

Minimální rozsah výtvarného díla jedné třídy je v rozsahu A3, technika volná - fantazii se meze nekladou.

Kvíz bude rozdělen na několik oblastí a v rámci ročníkové spolupráce budou žáci kvíz připravovat pro jednotlivé třídy daného ročníku (myslet musí také na to, že kolik je tříd v ročníku, tolik je potřeba nachystat kopií).


Povinné oblasti kvízu:
 • zeměpis,
 • historie,
 • kultura,
 • jazyk.

 

V dané oblasti musí být minimální počet 4 otázek, ale může jich být i více. Počítat je třeba s tím, že třída by měla plněním úkolů strávit cca 20 minut. Otázky by měly být motivační, zábavné, interaktivní a ze současnosti. K dispozici je každé třídě počítač s internetovým připojením a dataprojektor. 


Netřídní učitelé, jak je zvykem, se přidají k jednotlivým třídám a pomohou s organizací. Anotaci projektového dne vypracují třídní učitelé v termínu, který byl společně s informacemi sdílen prostřednictvím informačního systému.

 

Zajímá vás milí čtenáři, jak taková anotace na naší škole vypadá? S radostí vás nechám nahlédnou do anotace, kterou společně vypracovali třídní učitelé 4.A, 4.B, 4.C & 4.D. Pro zobrazení klikněte na úvodní stranu dokumentu zde:

 

Projektová metoda, řešení projektů a problémově pojatá výuka obecně napomáhá naplňovat základní výchovně-vzdělávací poslání školy, „neboť školu nemají opouštět žáci s hlavou přeplněnou vědomostmi, nýbrž lidé připravení žít v demokratické společnosti a zvládat její rostoucí nároky na samostatnost, kulturnost a zodpovědnost.“

(Maňák, J., 2003)

Fotografie z průběhu projektové dne pro vás zveřejníme zde na našich webových stránkách 29. 9. 2021.

 

S pozdravem
Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA