Newsletter č.5

Publikováno: 17. 1. 2023

Milí rodiče, děti, kolegové a přátelé naší školy, 

vstoupili jsme do nového roku a já si přeji, aby to byl pro naši školu rok úspěšný a klidný. Nebude to rok jednoduchý, dotknou se nás celospolečenská témata, jako je pokračující válka na Ukrajině, energetická krize, ale i události, které hýbou pouze naší školou. Za důležité považujeme pokračovat v nastavené formě komunikace a informace vám pravidelně sdělovat prostřednictvím našich webových stránek, Facebooku, případně i zprávami přes Bakaláře. Nejbližší a nejpříjemnější jsou nám samozřejmě osobní setkání, která se uskutečňují formou třídních schůzek, pravidelných setkávání s třídními důvěrníky nebo osobními konzultacemi.. 

(Nezapomeňte 18. ledna na volby do školské rady) 

 

Začali jsme 3. ledna setkáním s třídními důvěrníky. Na této pravidelné schůzce jsme se zástupci rodičů probírali proběhlé události a seznamovali je s tím, co se na naší škole chystá. Nyní se pokusím vám ty nejdůležitější body představit.  

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

V našem ŠPP proběhlo několik změn. Bohužel naši školu opustila školní psycholožka, což mě osobně velmi mrzí, protože tuto pozici vnímám na škole jako velmi důležitou. Zatím se nám podařilo navázat externí spolupráci se střediskem výchovné péče Pontis, kam můžeme rodiče s dětmi, které potřebují pomoc, směrovat a kde působí dětský psycholog. Nabízí ambulantní a bezplatné služby.  

Další, tentokrát již pozitivní změnou je, že funkce metodičky prevence se od ledna ujala Lucie Ajchlerová. Pod jejím vedením se navázala spolupráce s dalšími externími spolupracovníky, kteří rozšíří nabídku preventivních programů pro třídy. 

 

Středa 18. ledna 

Čekají nás společné třídní schůzky. První stupeň od 17:00 a druhý stupeň od 18:00 hodin. Tématem schůzek bude především pololetní hodnocení žáků. V případě žáků z pátých, sedmých a devátých tříd to může být i blížící se přijímací řízení na střední školy. Výchovný poradce Petr Šeda vše přehledně sepsal na našich webových stránkách:  https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/jak-se-prihlasim-na-stredni-skolu-a-vicelete-gymnazium.1570 

Rodiče žáků hlásicí se na střední školy se také mohli zúčastnit informativní schůzky v úterý 10. ledna, na které jsme s Petrem Šedou odpovídali na všechny otázky v souvislosti s přijímačkami a přihláškami. Měli jsme radost z velké účasti a snad se nám podařilo zodpovědět všechny otázky. 

 

Na třídních schůzkách jsou přichystány i informace pro rodiče sedmáků o blížícím se lyžařském výcviku  v termínu od 23. ledna do 27. ledna. Schůzku má na starosti vedoucí zájezdu Anička Rezková. 

 

Ve středu 18. ledna také proběhnou volby do školské rady z řad rodičů. Volit můžete v prostorách jídelny na staré budově od 16:30 do 18:30. S kandidáty se můžete seznámit na stránkách školy, kde se představují: https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/predstaveni-kandidatu-do-skolske-rady.1571  

Přijďte prosím volit! Děkuji. 


25. ledna nás čeká pedagogická rada a volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. 

27. ledna uspořádáme další přijímačky nanečisto pro naše deváťáky.

31. ledna se bude rozdávat pololetní vysvědčení.

3. února jsou pololetní prázdniny a na ně navazují jarní prázdniny. Ve škole se tak s dětmi potkáme zase 13. února.

 

Počátkem února také školní parlament vyhlásí 2. ročník naší původní výtvarně-literární soutěže Kbelský psavec. 

14. února pak čeká školu tradiční akce spojená s Dnem sv. Valentýna, která bude v režii starších žáků.

 

Již v únoru začneme s přípravami na nejbližší velké akce a to jsou: 

9. března - Den otevřených dveří. Akce, kterou uspořádáme pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Budou se tak moci seznámit s prostředím školy, splnit zábavné úkoly a začít se těšit na to, až k nám v září nastoupí do prvních tříd. 

3. a 4. dubna - Zápisy do prvních tříd. Chceme, aby zápisy probíhaly v pohodové a přátelské atmosféře. Bude opět spuštěn rezervační systém a možnost vyplnění přihlášky online formou. Děti pak projdou slavnostním zápisem pod vedením našich zkušených učitelek a odnesou si malé dárečky na památku. Všechny potřebné informace se rodiče budoucích prvňáčků dozví včas na stránkách školy. 

Je toho mnoho, co se na naší škole děje a vše podstatné se dozvíte z našich informačních kanálů. Ve středu se na vás těšíme na třídních schůzkách. 

Za celé vedení školy 

Eva Kulichová