Školní družina

Provoz školní družiny

ranní           06:30 - 08:00  (může být nepravidelná)

odpolední    11:40 - 17:00

 

Oddělení dětí přípravného ročníku a prvních tříd jsou umístěny v budově ŠD (vchod ze Železnobrodské ulice).

Poplatek za školní družinu: 350,- Kč – měsíčně.

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD A PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU PROBĚHNE 1. 9. 2022 V PŘÍZEMÍ NOVÉ BUDOVY ŠKOLY – OD 10:00 -12:00 hodin.

Doporučujeme předem vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách školy – družina – dokumenty družiny.

Přijati budou všichni zájemci.

Více informací o školní družině a kontakty najdete ne webových stránkách školy.