ZÁPISY DO 1. TŘÍD

Publikováno: 27. 3. 2020

Vážení rodiče,

zápisy do 1. tříd se uskuteční v termínu od 1. dubna do 10. dubna 2020.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti.

Na základě rozhodnutí ministerstva školství jsou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonného zástupce ve škole.

Zápis bude probíhat následujícím způsobem:

  1. Vyplníte elektronicky registraci k zápisu, která bude online zveřejněna na webových stránkách školy
  2. Bude vám zaslána předvyplněná přihláška, tuto přihlášku doplníte a stanoveným způsobem doručíte do školy
  3. Stanovené způsoby doručení:
  • do datové schránky školy (eqmzma5)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou na adresu školy
  • osobní podání: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné udržovat doporučenou vzdálenost od sebe navzájem. K osobnímu podání bude ve škole určeno sběrné místo. Jako sběrné místo je stanovena recepce hlavní budovy školy, která má vchod z ulice Albrechtická. Pro veřejnost je otevřena v pracovní dny od 08.00 hodin do 13.00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu (1. - 10. 4. 2020) není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Naše škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání s budoucími prvňáčky a rodiči, aby měli možnost seznámit se se školou a učiteli. O setkání vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

 

Květoslav Přibil

Váháte zda je váš syn připraven/vaše dcera připravena na školní docházku? Podívejte se na desatero pro rodiče, které jsme pro vás připravili.

Přiložené soubory ke stažení