Příjímací řízení 2022/23

Publikováno: 9. 9. 2022

 

Stejně jako v předchozích letech i letos jsme pro vás připravili:

 

  -  přehledný kalendář událostí,

  -  informace o jednotné přijímací zkoušce,

  -  návod pro vyplnění přihlášky na střední školy.

 

Další možnosti a tipy, jak uspět u přijímacího řízení - naleznete v sekci našeho Školního poradenského pracoviště a pamatujte! Štěstí přeje připraveným.

Kalendář údálostí

2022/23

 
 

 

 

Jednotná přijímací zkouška 

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek vydá ministerstvo v průběhu tohoto školního roku.

Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh). V následujících odkazech naleznete podrobný popis správného vyplnění každé z těchto částí. 

  1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci
  2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
  3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  4. Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče
  5. Přílohy

 

Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek

  • Využijte elektronický formulář zveřejněný na těchto stránkách nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.
  • Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.
  • V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného poradce, případně přímo na vybranou střední školu.
  • Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.
  • Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

 

 

zdroj: Cermat.cz