Výchovní poradci

Petr Šeda & Eva Kulichová

 

Poskytované služby

  • podpora a vedení žáků k úspěšnému zvládání školní docházky
  • zajištění spolupráce a komunikace mezi žákem, rodinou a školou
  • hospitace ve třídách (zaměřeno na problémové situace)
  • péče o začlenění nových žáků do výuky
  • řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích
  • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu ŠPP (min. 1x za měsíc)
  • informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administrace přijímacích řízení na SŠ
  • organizace návštěv zástupců SŠ, exkurzí