Kontakty

Ředitelka školy

Eva Kulichová ředitelka školy, výchovná poradkyně

Zástupci ředitelky školy

Anna Rezková zástupkyně ředitelky pro II. stupeň

Jarmila Rambousková zástupkyně ředitelky pro 1. - 3. ročníky, třídní učitelka 5.D

Lenka Friedlová zástupkyně ředitelky pro školní družinu, vychovatelka 3. oddělení

Petr Šeda zástupce ředitelky pro 4. - 5. ročníky, výchovný poradce, PR školy, třídní učitel 4.B

Kancelář

Jan Cais správce počítačové sítě

Michal Šesták administrativní pracovník

Ekonom školy

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Lucie Zemanová vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagog

Speciální pedagog

Lucie Zemanová vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagog

Výchovný poradce

Eva Kulichová ředitelka školy, výchovná poradkyně

Petr Šeda zástupce ředitelky pro 4. - 5. ročníky, výchovný poradce, PR školy, třídní učitel 4.B

Školní metodik prevence

Dušan Hrazdíra třídní učitel 7.C, metodik prevence, koordinátor mimoškolních aktivit, projektů a DVPP

Vedoucí školní jídelny

Školník

Třídní učitelé

Alena Raková třídní učitelka 5.B

Anita Novotná třídní učitelka 4.C

Anna Hrubá třídní učitelka 2.D

Daniela Onuh třídní učitelka 9.B, koordinátorka jazykových zkoušek Cambridge

Dušan Hrazdíra třídní učitel 7.C, metodik prevence, koordinátor mimoškolních aktivit, projektů a DVPP

Iveta Nečaská třídní učitelka 1.A

Jakub Nový třídní učitel 8.D

Jana Březinová třídní učitelka 3.A

Jana Karaová třídní učitelka 5.E

Jarmila Rambousková zástupkyně ředitelky pro 1. - 3. ročníky, třídní učitelka 5.D

Kateřina Škořepová třídní učitelka 3.D, koordinátorka mimoškolních aktivit, projektů a DVPP

Klára Lehká třídní učitelka 4.E

Lenka Rapantová třídní učitelka 9.D

Leoš Tuček třídní učitel 8.C

Lucie Kalčíková třídní učitelka 4.D, koordinátorka škol v přírodě a projektových dnů pro I. stupeň

Marie Nováková třídní učitelka 7.D

Martin Novák třídní učitel 4.A, koordinátor mimoškolních aktivit, projektů a DVPP, PR školy

Martina Loulová třídní učitelka 1.C

Pavel Richter třídní učitel 6.A

Petr Šeda zástupce ředitelky pro 4. - 5. ročníky, výchovný poradce, PR školy, třídní učitel 4.B

Petra Hanzlová třídní učitelka 2.A

Petra Šmoková třídní učitelka 6.C

Šárka Hroudová třídní učitelka 2.C

Soňa Steklá třídní učitelka 5.A

Tereza Jelenová třídní učitelka 1.D

Tereza Kučerová třídní učitelka 8.B, koordinátorka mimoškolních aktivit, projektů a DVPP

Vladimír Stratil třídní učitel 8.A, koordinátor škol v přírodě a projektových dnů pro II. stupeň

Učitelé

Pároví učitelé

Asistenti pedagoga

Školní družina

Školská rada