Vánoční slovo ředitele školy

Publikováno: 18. 12. 2020

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové, kolegyně a přátelé školy,

žijeme v čase, kdy se vzdělávací instituce zavírají a otevírají nejen v době letních prázdnin a plánovat je velmi obtížné. Pro všechny je tato doba jiná, třebas obtížnější a náročnější, ale přes všechna úskalí, která s sebou přináší, je naše. Nepromarněme proto jediný okamžik, kdy můžeme být spolu a těšit se zdraví.

V uplynulém roce jsme společně dokázali překonat výzvy nečekaně obtížné. Právě ty jsou však exaktním důkazem toho, že vzájemná spolupráce, tolerance a odhodlání jsou cestou, která nás dovede k úspěšnému cíli.

Přeji vám ať jsou nadcházející Vánoce svátky plné klidu, pokoje a radosti z lásky.

Uvidíme, čeho se nám v roce 2021 podaří společně dosáhnout. Rád bych, abychom se jako škola i osobně připravili na změny, které nás nejen v roce příštím čekají. Přál bych si, abychom se společně těšili na chvíle, které věnujeme studiu a výuce.

Karel Schwarzenberg před lety, když vzpomínal na Václava Havla napsal: „Nebojme se a říkejme pravdu. Je to nesmírně osvobozující a vzhledem k nadcházejícím svátkům vás ujišťuji, že vám to přinese také velkou radost. Zůstanete-li v pravdě a nebojíte se, tak budete mít opravdu veselé Vánoce a šťastný nový rok. To vám ze srdce přeji.“

Nemohu udělat nic jiného… Srdečně Vás zdravím a přeji vše dobré v novém roce 2021.

Váš Květoslav Přibil.