850

Třídní učitel

Petr Šeda zástupce ředitele pro 4. - 5. ročníky a školní družinu, výchovný poradce pro 1. stupeň, třídní učitel 4.B

Kabinet
kancelář č. 8 | přízemí hl. budovy

Kalendář

Fotogalerie