Třídní učitel

Petr Šeda zástupce ředitelky pro 4. - 5. ročníky, výchovný poradce, PR školy, třídní učitel 4.B

Kabinet
kancelář č. 8 | přízemí hl. budovy

Aktuality

Kalendář