Počasí

Naše EKOTŘÍDA je složena z  22  žáků,  kteří mají za cíl chránit přírodu,
žít s ní v souladu, získat titul EKOŠKOLA a dále rozvíjet digitální gramotnost.
Oceníme inovativní metody vzdělávání a přestože jsme pro mnohé stále
jen dětmi, společně vždy dokážeme najít cestu ze tmy.

Více počasí

 Rozhodně však nejsme žádní svatoušci ..

 

Třídní učitel

Petr Šeda zástupce ředitele školy, třídní učitel, výchovný poradce

Kabinet
kancelář č. 8 | přízemí hl. budovy

Kalendář