Počasí

Naše EKOTŘÍDA je složena z  22  žáků,  kteří mají za cíl chránit přírodu,
žít s ní v souladu, získat titul EKOŠKOLA a dále rozvíjet digitální gramotnost.
Oceníme inovativní metody vzdělávání a přestože jsme pro mnohé stále
jen dětmi, společně vždy dokážeme najít cestu ze tmy.

Více počasí

 Rozhodně však nejsme žádní svatoušci ..

 

Třídní učitel

Petr Šeda zástupce ředitele 4. - 5. ročníků, třídní učitel, výchovný poradce

Kabinet
kancelář č. 8 | přízemí hl. budovy