Třídní učitel

Soňa Steklá

Aktuality

Kalendář

Čt 1. 4. – Pá 16. 4.

1. 4. 2021 – 16. 4. 2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vítáme Vás na stránkách naší školy.  V tomto příspěvku jsme pro vás shrnuli veškeré informace související se zápisem k základnímu vzdělávání.

Stejně jako současní prvňáčci, tak i ti budoucí se mohou těšit v nadcházejícím školním roce 2021/22 na otevření pěti prvních tříd.

Nově si kromě tříd s klasickým zaměřením můžete zvolit třídu s rozšířenou výukou jazyků nebo jak je již naší tradicí, tak i tu s programem Začít spolu.

 
JAK BUDE ELEKTRONICKÝ ZÁPIS PROBÍHAT?

Není důvod se ničeho obávat, žádost podáváte elektronickou formou z pohodlí svého domova. V určeném termínu (1. 4. – 16. 4. 2021) kliknete na webových stránkách školy na odkaz na elektronickou přihlášku a zobrazí se formulář.

Elektronická přihláška je intuitivní dvou krokový formulář. 

V prvním kroku rodiče vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče a zákonného zástupce.

Ve druhém kroku, po potvrzení osobních a kontaktních údajů a po udělení souhlasu s jejich zpracováním, dokončí zákonný zástupce registraci. Úspěšné odeslání žádosti bude potvrzeno formou e-mailové zprávy, která bude obsahovat odkaz na předvyplněnou žádost v PDF, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče. Vytištěnou přihlášku vyplňte a dopravte do školy jedním ze čtyř uvedených způsobů.

Ve spodní části Žádosti je rubrika Volitelné položky, do které v případě zájmu můžete uvést poznámku či přání, například zájem o třídy s rozšířenou výukou jazyků nebo s programem Začít spolu, jednoho kamaráda jako budoucího spolužáka ve třídě aj. 

V případě, že by byl počet zájemců o třídy s rozšířenou výukou jazyků či s programem Začít spolu vyšší, než-li nám umožnuje stanovená kapacita třídy, přistoupíme k transparentnímu losování.

 

 
KDY MŮŽEME PODÁVAT ŽÁDOSTI?

Zápisy se uskuteční v termínu od 1. do 16.  dubna 2021.

 
JAKÝMI ZPŮSOBY MŮŽEME PODAT ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY?
  • datovou schránkou: egmzma5
  • emailem s elektronickým podpisem: info@skola-kbely.cz
  • originál žádosti zaslaný poštou: ZŠ Praha – Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00 Praha 19
  • originál vhozený do schránky školy (od 6. 4. 2021 předaný osobně na recepci nové budovy školy – vchod z ulice Toužimská)

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat zákonný zástupce dítěte.

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

na základě nejnovějších pokynů z MŠMT si vás dovolujeme informovat o průběhu případné prezenční výuky od 12. 4. 2021 na naší škole.

12. 4. 2021 - 16. 4. 2021 se prezenční výuka bude týkat těchto tříd:

1. A, B, C
2. A, B, C
3. A, B
4. A, B
5. A, B
0. A

ostatní třídy v tomto týdnu zůstávají na distanční výuce, která bude probíhat jako dosud.

19. 4. 2021 - 23. 4. 2021 se prezenční výuka bude týkat těchto tříd:

1. D, E
2. D, E, F
3. C, D
4. C, D
5. C, D
0. A

výuka ostatních tříd je v tomto týdnu distanční.

Pokud nebude stanoveno jinak, ve škole musí děti mít povinně ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku, popř. dětský respirátor). Zatím je stanoveno povinné antigenní testování a to 2x týdně. První test, první den prezenční výuky v daném týdnu.

S pozdravem

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

ředitel školy

Fotogalerie