O třídě

Dříve jsme byli noční můrou učitelů, dnes myslíme na přírodu a lidi, které nepotkalo štěstí, jako máme my!

Rádi se necháváme inspirovat novými možnostmi jak pomoci na místech, kde je to nejvíce potřeba. Mnohdy stačí doopravdy udělat malý krůček, který dokáže pomoci. Učíme se toleranci, spolupráci i samostatné činnosti.

Co bychom rádi osobě ještě prozradili? Jsme energičtí, máme rádi zábavu a ze všeho nejraději se od srdce smějeme.

 

Třídní učitel

Petr Šeda třídní učitel 4. C, výchovný poradce, kariérový poradce

Kabinet
kancelář č. 8 | přízemí hlavní budovy školy

Kalendář

St 1. 4. – Pá 10. 4.

1. 4. 2020 – 10. 4. 2020

Vážení rodiče,

zápisy do 1. tříd se uskuteční v termínu od 1. dubna do 10. dubna 2020.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti.

Na základě rozhodnutí ministerstva školství jsou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonného zástupce ve škole.

Zápis bude probíhat následujícím způsobem:

  1. Vyplníte elektronicky registraci k zápisu, která bude online zveřejněna na webových stránkách školy
  2. Bude vám zaslána předvyplněná přihláška, tuto přihlášku doplníte a stanoveným způsobem doručíte do školy
  3. Stanovené způsoby doručení:
  • do datové schránky školy (eqmzma5)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou na adresu školy
  • osobní podání: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné udržovat doporučenou vzdálenost od sebe navzájem. K osobnímu podání bude ve škole určeno sběrné místo. Jako sběrné místo je stanovena recepce hlavní budovy školy, která má vchod z ulice Albrechtická. Pro veřejnost je otevřena v pracovní dny od 08.00 hodin do 13.00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu (1. - 10. 4. 2020) není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Naše škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání s budoucími prvňáčky a rodiči, aby měli možnost seznámit se se školou a učiteli. O setkání vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

 

Květoslav Přibil