Naše třída byla vytvořena ze třech tříd – z 5.A, 5.B, 5.C. Je nás třináct dívek a sedmnáct chlapců. Další dva naši spolužáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. Poprvé jsme se sešli 1. září 2016 jako 6. A. Přivítala nás naše nová třídní, paní učitelka Marie Nováková. Přála by si, aby se nám ve třídě líbilo, aby se nám práce dařila, abychom moc nezlobili a chovali se k sobě kamarádsky. Jeli jsme proto na adaptační kurz do Sloupu v Čechách, ten se nám vydařil. Každý týden se setkáváme ve středu před vyučováním na ranním kruhu. Stále je co řešit. Někdy zlobíme, ale dáme si říct a většina se začíná věnovat domácí přípravě, i když kontrola být musí. Rádi se účastníme mimoškolních akcí, líbí se nám projektové dny. Nejvíce se nám vydařilo adventní setkání s rodiči, ale chváleni jsme byli i za práci v muzeu v expozici pravěku. Už se těšíme na další společné akce. Čeká nás Noc s Andersenem a hlavně škola v přírodě, na kterou pojedeme s našimi kamarády z 6.B.

Třídní učitel

Michaela Monet

Aktuality

Kalendář

Fotogalerie