AKTUÁLNĚ | Organizační pokyny k výuce

Publikováno: 27. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 se žáci z větší části vrací k prezenční výuce. Škola je v tomto období otevřena se třemi pevně stanovenými časy nástupů jednotlivých tříd již od 730 h. Prosíme rodiče, aby vybavili děti alespoň dvěma čistými rouškami (nemusí být jednorázové, stačí jakékoli látkové) na den.

 

1. stupeň ZŠ

PREZENČNÍ VÝUKA

 

Přípravná třída, 1. - 5. ročníky

Ranní příchody žáků jsou organizovány s desetiminutovými rozestupy ve třech stanovených časech. Ty jsou s určeným stanovištěm přiřazeny každé třídě tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd a bylo tak řádně plněno pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Stanoviště jsou připravena před vstupy do školy z ulic Toužimské i Albrechtické. Označení těchto stanovišť čísly 1 až 5 je doplněno informacemi s konkrétními časy nástupů jednotlivých tříd za účelem snadné a rychlé vizuální orientace.

V provozu bude také školní družina (dále jen ŠD), a to v plném režimu, tj. od 630 do 1700 h. O provozu školní družiny byli zákonní zástupci žáků informováni vedoucí ŠD Věrou Pekárkovou prostřednictvím e-mailu.

Kroužky jsou dle aktuální legislativy mimo provoz. Stejně tak je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). 

 

 

2. stupeň ZŠ

 

9. třídy

Prezenční výuka 9. ročníků probíhá nepřetržitě.

 

6. - 8. třídy, rotační výuka

Žáci 6. - 8. tříd se vzdělávají dle pokynů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy formou rotační výuky. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

 

LICHÉ TÝDNY

7. A, 7. B, 7. C, 7. D a 8. A

  • začínají v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 prezenční výukou - ve škole,
  • v sudé týdny, tj. od 7. do 11. prosince 2020 se vzdělávají distančně - z domova,
  • od 14. do 18. prosince přechází opět na prezenční výuku - ve škole.
 
SUDÉ TÝDNY

6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 8. B a 8. C

  • pokračují od 30. 11. do 4. 12. 2020 v distanční formě vzdělávání,
  • v sudém týdnu, tj. od 7. - 11. prosince 2020 přechází na prezenční výuku - ve škole,
  • od 14. - 18. 12. 2020 se vzdělávají opět distančně - z domova.

 

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

 

Ranní příchody žáků jsou organizovány s desetiminutovými rozestupy ve třech stanovených časech. Ty jsou s určeným stanovištěm přiřazeny každé třídě tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd a bylo tak řádně plněno pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Stanoviště jsou připravena před vstupem do školy. Označení těchto stanovišť čísly 1 až 6 je doplněno informacemi s konkrétními časy nástupů jednotlivých tříd za účelem snadné a rychlé vizuální orientace.

Kroužky jsou dle aktuální legislativy mimo provoz. Stejně tak je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 

ROUŠKY VE ŠKOLE

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

STRAVOVÁNÍ

Stravování bude probíhat v obou školních jídelnách za dodržení doporučení MŠMT. Distančně vzdělávaným žákům bude dále umožněn odběr jídla.

 

ROZVRHY HODIN

Ve všech třídách, které se vzdělávají prezenčně, bude probíhat výuka dle standardních rozvrhů včetně nultých hodin a odpoledního vyučování.

Ve třídách, které se budou vzdělávat distančně, bude probíhat výuka podle aktuálních rozvrhů online hodin.