Newsletter ZŠ Kbely č.1

Publikováno: 13. 11. 2022

Dobrý den všem rodičům, dětem, pedagogům a přátelům naší školy,

toto pondělí je pro mne prvním v roli nové ředitelky ZŠ Kbely a chci vás všechny ujistit, že k ní přistupuji a budu vždy přistupovat s obrovskou zodpovědností, respektem i pokorou.

Newsletter ZŠ Kbely č.1

Školu znám velmi dobře, jako speciální pedagožka v ní pracuji od roku 2018 a od roku 2019 jsem vykonávala funkci zástupkyně ředitele pro 2. stupeň. Znám celkové klima školy, znám naše děti, vím, jak funguje pedagogický sbor, a také, jak důležitá je škola pro Kbely. Zároveň si uvědomuji, kolik práce je před námi a že se budeme muset všichni mnohé učit, abychom byli jako škola úspěšní.

Máme velkou výhodu, že spousta dobré práce se již odvedla a za toto chci poděkovat předchozímu řediteli školy panu Květoslavu Přibilovi.

Naším posláním je dát dětem co nejlepší vzdělání a připravit je na jejich další život. Chceme, aby byly na naší škole spokojené, chceme udržovat a zlepšovat komunikaci s vámi rodiči. Stejně tak je pro mě důležité, aby se lidem na naší škole dobře pracovalo a aby škola  spoluvytvářela dobré klima naší městské části.

Toto vše je má motivace i hlavní úkol a o to se nepřestanu jako nová ředitelka školy snažit. Je mi jasné, že chcete znát, jak konkrétně toho chci dosáhnout. Berte toto jako mé představení a představení hlavních bodů, na kterých chci stavět. Podrobněji vás budu se směřováním školy seznamovat v dalších zprávách. Za podstatné považuji, že škola naší velikosti potřebuje rozšířit tým vedení. Vnímám to jako šanci dát prostor lidem, kteří mají schopnosti a chuť se na vedení školy podílet. Nový model vedení školy chci založit na spolupráci, na transparentní komunikaci,  transparentním  financování školy  a  dobrých  vztazích  s širší  komunitou,  dalšími  příspěvkovými  organizacemi  (mateřské školy, CoByDup...)  a vedením obce.

Myslím si, že ředitelka školy by měla být především pedagogickým lídrem a to samé chtít i od svých zástupů. Proto se chci spolu se svou zástupkyní/zástupcem zapojit do programu Ředitel naživo. Tento program je výjimečný tím, že je zaměřený především na  pedagogické  vedení  a účastníci najdou své mentory mezi zkušenými řediteli dlouhodobě dobře vnímaných škol.  

Základem transparentnosti a důvěry je nastavení funkční komunikace s rodiči žáků a veřejností. Jedním z prostředků bude tento newsletter, kde budeme pravidelně informovat o našich plánech, dění na škole, o proběhlých i budoucích akcích.

Nyní se pojďme podívat na to, co nás konkrétně čeká:

V pátek 14. října se nám vrátily všechny šesté třídy z adaptačního kurzu a já chci poděkovat jejich třídním učitelům a doprovázejícím pedagogům za perfektní organizační zvládnutí této akce. Tímto adaptačním kurzem končí podzimní výjezdy a tím i vyšší absence členů pedagogického sboru.

Ve čtvrtek 20. října a v pátek 21. října proběhnou poslední testy na profesní zaměření v pedagogicko psychologické poradně a to  pro  třídy  9. B   a 9. C. Absolvování těchto testů pomůže našim deváťákům s nelehkým rozhodováním, kam půjdou po naší škole.

31. 10. proběhne první velká celoškolní akce v režii letošních deváťáků a to HALLOWEEN. Budeme rádi, když všechny děti dorazí v maskách, těm nejmenším s tím pomůže naše družina. Čeká nás rej masek a vyhlášení těch nejlepších. Vyhlašovat budeme nejen masky dětí, ale i učitelů : )

Děkuji za Váš čas věnovaný čtení tohoto newsletteru a těším se, že nás naše spolupráce bude bavit a bude přinášet úspěchy.

S pozdravem 

Eva Kulichová