Už jste o tom slyšeli? Nadílka exkluzivního dárku k Mezinárodnímu dnu dětí se blíží!

Publikováno: 30. 5. 2020

U příležitosti dne dětí jsme připravili pro žáky, kteří se účastní prezenčních vzdělávacích aktivit nevšední program. Ten je  zaměřený na podporu polytechnické výchovy. Velkým přínosem celého vzdělávacího programu je realizace přímo v prostředí areálu školy.

Exkluzivní dárek bude v naší škole od pondělí 1. června až do pátku 5. černa 2020. Každý žák si tak bude moci vyzkoušet všechna řemesla, která jej zaujmou.

Na co se mohou děti těšit?

 

Tradiční řemesla

Obkladač

V tomto vzdělávacím bloku si žáci vyrobí obrázek z mozaiky, který si sami namalují, nalámou si materiál, nalepí a následně vyspárují celý hotový výrobek.

 

Malíř

Děti se dozví o moderních způsobech malby interiérů, používání šablon, fresek a spoustu zajímavostí o tomto řemesle a samozřejmě si to samy vyzkouší.

 

Keramika

Práce s keramickou hmotou a zdobícími nástroji dětem přiblíží, jak je krásné tvořit originální výrobky, které zdobí nejednu domácnost.

 

Truhlář

Výuka, kde si děti vyzkouší výrobu dřevěného suvenýru, který si poté odnesou na památku domů. Stanoviště je vybaveno jednoduchými pomůckami. Pracovním materiálem bude hlavně dřevo. Nakonec bude vytvořený suvenýr ošetřen včelím voskem, voskem na nábytek nebo leštěnkou.

 

Elektrikář 

V průběhu výuky fyziky na základní škole se žáci několikrát učí o elektřině. Pomocí elektronické stavebnice, načerpají poznatky o elektrickém proudu. Základy elektromagnetické indukce či princip motoru na střídavý proud. Sestaví jednoduchý obvod, připomenou si vlastnosti vodičů a nevodičů, odvodí funkci diody.

 

Zajímá vás, jak bude akce probíhat?

Celá akce je postavena tak, že blok pro jednu třídu trvá 1,5 hodiny. V každém bloku jsou prezentována tři řemesla po 30 minutách a děti se postupně vystřídají na všech stanovištích. Celá náplň je vždy přizpůsobena věkovému rozsahu zúčastněných žáků a probíhat bude v souladu s manuálem i hygienickymi pokyny MŠMT.

 

 

zdroje: PolyTechBus, Youtube