Vyhrajte 3D brýle s novou aplikací VR chodec

Publikováno: 9. 12. 2020

Odpovězte na jednoduché otázky v kvízu a závěrečnou otázku, jejíž odpověď se dozvíte právě v aplikaci VR chodec a výhra je vaše. Vyhrává prvních 50 úspěšných soutěžících.

Informace o aplikaci a odkazy na Google play a App Store pro stažení aplikace jsou na stránce „VR chodec (cardboard)“.

Jak vyhrát?

Vyhrává prvních 50 soutěžících, kteří úspěšně vyplní test, tj. správně odpoví na všechny otázky a závěrečnou otázku "Jak se jmenují tučňáci, kteří aplikací VR chodec provází?". Počet pokusů opakování testu není omezen.

Tato soutěž je omezena na uživatele s místem doručení výhry v ČR. 

Ceny pro výherce

3D brýle cardboard

Zaslání výhry výherci je podmíněno zadáním platného jména, e-mailu a úplné poštovní adresy bezprostředně po úspěšném zvládnutí testu. Osobní data jsou soutěžícími poskytována dobrovolně a pořadatel se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Distribuce výhry probíhá prostřednictvím České pošty, s.p. nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výherce na stránkách portálu Bezpečné cesty. Výherce nemá nárok na opětovné zaslání výhry v případě její nevyzvednutí.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na úpravu podmínek soutěže nebo možnost soutěž kdykoliv změnit nebo ukončit bez udání důvodů. O jakékoliv změně je pořadatel povinen soutěžící bezodkladně informovat na stránkách portálu.

 

Nápověda k vyhodnocení otázek

Správná odpověď Správná odpověď Správná volba uživatele Správná volba uživatele
Špatná odpověď Špatná odpověď Špatná volba uživatele Špatná volba uživatele
 

SPUSTIT SOUTĚŽ

 

zdroj: https://www.bezpecnecesty.cz/