Newsletter ZŠ Kbely č. 2

Publikováno: 13. 11. 2022

Vážení rodiče, žáci, kolegové a přátelé naší školy,

v předchozím příspěvku jsem se vám představila a zároveň vás seznámila s vizí, jak chceme školu vést. Nyní vás budu pravidelně informovat o konkrétních krocích, které jsme na škole udělali a také o těch, které nás čekají v příštích dnech. Jsem ráda, že vás mohu ujistit, že situace na škole je stabilní, pedagogický sbor je v plném počtu a můžeme se vrhnout do práce, která nás čeká.

Jako jeden z nejdůležitějších úkolů jsem vnímala rozšíření vedení naší školy.  Mám radost, že všichni z oslovených kolegů nabídku na spolupráci přijali a můžeme vám tak představit nové pedagogické vedení ZŠ Praha-Kbely:

Věříme, že nám toto nové rozdělení kompetencí a povinností pomůže zvládnout nejen běžný provoz školy, ale že takto budeme mít čas a energii vymýšlet a realizovat akce, které si společně užijeme.

A začneme akcí, která nás čeká již zítra - Halloween. Škola je krásně strašidelně vyzdobená. Děti, vychovatelky ze školní družiny, učitelé, prostě všichni se do výzdoby zapojili a výsledek je příšerně dokonalý. Pro všechny děti mají naši deváťáci připravené sladkosti a místo třetí vyučovací hodiny nás bude čekat rej masek ve sportovní hale a vyhlášení těch nejlepších, a to i z řad nás učitelů. Celá akce bude sice strašidelná, ale má přinášet především radost, proto my dospělí dáme pozor, abychom nebyli spolu s většími dětmi příliš děsiví pro naše nejmenší žáčky.

Na následující den - úterý 1. listopadu je svoláno setkání třídních důvěrníků a vedení školy. Na tomto setkání seznámíme třídní důvěrníky s novou organizační strukturou pedagogického vedení školy a domluvíme se na nastavení naší spolupráce.

15. listopadu proběhnou třídní schůzky všech tříd.

Pro 1. stupeň jsou od 17:00 a pro druhý stupeň od 18:00. Jeden termín pro třídní schůzky celé školy jsme volili proto, abychom zvládli prezentovat rodičům důležité akce – lyžařský kurz pro 7. ročníky, jazykový pobyt v Anglii pro 8. třídy. Předpokládáme, že se ve třídách představí i členky vedení SRPŠ a ve vybraných třídách pedagogové z Palestry, se kterou navazujeme spolupráci. Netřídní učitelé budou v tuto dobu ve škole k dispozici k možným konzultacím, stejně tak členové vedení školy a školního poradenského pracoviště.

Na pátek 18. listopadu je vyhlášené ředitelské volno.  Pro děti z prvního stupně nabízíme školní družinu. Je však třeba děti do družiny na tento den přihlásit. Informace jsem již posílala přes Bakaláře.

Další celoškolní akcí, která nás čeká, bude Vánoční jarmark. Předcházet mu bude projektový den zasvěcený tvoření výrobků, abychom vám měli co prodávat. Vánoční jarmark chceme pojmout trochu velkoryseji, především co se prostoru týče. Určitě oceníme i pomoc rodičů a doufáme, že se nám podaří uspořádat akci, která nás pohodově a svátečně naladí. O všem vás ještě budeme včas a podrobněji informovat.

To byly nejdůležitější události, které nás v nejbližší době čekají. Jsem však moc ráda, že pokračují i zavedené projekty a dokonce mají své následovníky. Na krásný projekt Obejmi čtením navázal projekt Obejmi hrou, který odstartoval toto úterý v Domově seniorů ve Vysočanech. Díky za to patří našemu učiteli Martinu Novákovi (zakladateli této akce) a dětem z 9. B, které spolu se svým třídním učitelem Martinem Korenčíkem celý projekt zahájily. A povedlo se jim to skvěle, jak se můžete sami přesvědčit z videa na našich stránkách.

Děkuji za váš zájem o školu a těším se, že se na některé z uvedených akcí společně potkáme.

S pozdravem

Eva Kulichová