Staň se spoluautorem ŠKOLNÍHO KALENDÁŘE 2023

Publikováno: 25. 10. 2022

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,

vyhlašujeme III. ročník soutěže Staň se spoluautorem školního kalendáře. Zúčastnit se mohou žáci od nultého až po devátý ročník z naší kbelské školy.

 

Formát (velikost) díla: A4 na výšku.

Technika: pastelky, tempery nebo voskovky.

Termín odevzdání: do 18. 11. 2022 třídním učitelům.

 

Na zadní stranu napiš: Jméno a příjmení, třídu. Popros mamku nebo taťku, aby z druhé strany tvého díla napsali tuto větu: Souhlasím s použitím výtvarného díla mé dcery/mého syna k účelům tvorby kalendáře školy pro rok 2023. Samozřejmě nesmí chybět také čitelný podpis jednoho z rodičů.

NO A PAK UŽ JEN STAČÍ DRŽET SI PALCE, ABY PRÁVĚ TEN TVŮJ OBRÁZEK BYL JEDNÍM Z TĚCH, KTERÝ BUDE VYBRÁN DO KALENDÁŘE ŠKOLY PRO ROK 2023.