PODROBNÉ INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ ŠKOLY 25. 5. 2020

Publikováno: 22. 5. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 25. května se naše škola po deseti týdnech znovu otevírá pro dobrovolnou výuku dětí  z 1. stupně. Naší snahou je připravit pro ně co nejlepší podmínky tak, aby se ve škole cítily dobře. Musíme však dodržovat veškerá platná hygienická opatření a řídit se vydanými doporučeními MŠMT.

K dobrovolné školní docházce se od 25. května 2020 přihlásilo v naší škole celkem 230 žáků a žákyň z 1. stupně, kteří byli rozděleni do 18 skupin. V distanční výuce se rozhodlo pokračovat dalších 300 žáků a žákyň.

Z 18 vytvořených skupin je 11 určeno pouze pro dopolední vzdělávací činnosti, dalších 7 skupin dětí se bude účastnit i odpoledních aktivit.

12 skupin tvoří děti z 0. – 3. ročníku a budou umístěny v nové budově školy.            

6 skupin tvoří žáci a žákyně 4. a 5. ročníku, jejich učebny jsou umístěny v hlavní budově školy.

Všechny podstatné informace jste již obdrželi od svých třídních učitelek a učitelů, zde shrnujeme jen ty nejdůležitější:

  • Každé dítě musí mít roušku nasazenou na obličeji a s sebou mít náhradní společně se sáčkem, který bude označený jeho jménem.
  • Každé dítě musí mít od rodičů podepsané čestné prohlášení s datem 24. nebo 25. května 2020. Toto prohlášení děti odevzdají v pondělí 25. 5. příslušnému pedagogickému pracovníkovi.
ČASOVÉ ROZVRŽENÍ:

8:00 – 12:00 hodin – dopolední část

12:00 – 16:00 hodin – odpolední část

SRAZ PŘED ŠKOLOU – PLATÍ PRO KAŽDÝ DEN VYUČOVÁNÍ:
NOVÁ BUDOVA:
  • 7:40 hod. – skupiny č. 0, 1, 2, 3, 4, 5

Žáci a žákyně se shromáždí nejpozději v 7:40 hodin před novou budovou školy a přesunou se na vyznačená stanoviště na pozemku školy, kde je bude očekávat příslušný pedagogický pracovník s označením skupiny

  • 7:50 hod. – skupiny č. 6, 7, 8, 9, 10, 11

Žáci a žákyně přijdou před novou budovy školy od 7:45 do 7:55 hodin a přesunou se na vyznačená stanoviště na pozemku školy, kde je bude očekávat příslušný pedagogický pracovník s označením skupiny

STARÁ BUDOVA:
  • 7:50 hod. – skupiny č. 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • skupiny: 12, 13 – žáci přijdou na vyznačená stanoviště z ulice Albrechtická branou před vchodem na starou budovu.
  • skupina 14 – žáci přijdou malou brankou na vyznačené stanoviště z ulice Pelnářova.
  • skupiny: 15, 16, 17 – žáci přijdou vraty, která slouží k zásobování, na vyznačená stanoviště z ulice Pelnářova.
Upozorňujeme, že po osmé hodině bude škola uzavřena!

Dopolední výukové aktivity budou zahrnovat čtyři vyučovací hodiny, které budou rozděleny přestávkami. Pro vaše děti budou připraveny i dvě venkovní učebny, které budou využívat, když nám to počasí dovolí. Zároveň bude pro výukové aktivity využívána i školní zahrada.

ODCHODY ŽÁKŮ PO DOPOLEDNÍ ČÁSTI

Nová budova -  skupiny: 1, 5, 6, 9  a 10 budou postupně opouštět školu od 12:00.  První budou odcházet skupiny 9 a 10 a poté 1, 5, a 6.

Odchody žáků – rodiče musí písemně oznámit, že souhlasí se samostatným odchodem dítěte ze školy. Použijí lísteček na odchod z družiny, nebo napíší vlastní prohlášení: Souhlasím, že můj syn/moje dcera odchází po 12.00 samostatně ze školy.  Odchodem ze školní budovy za něj přebírám odpovědnost. 

  • žádost o samostatný odchod ze školy ke stažení zde.
  • žádost o samostatný odchod ze školní družiny ke stažení zde.

Pokud si rodiče vyzvedávají dítě,  je nutné dodržet stanovený čas vyzvedávání ve 12:00, kdy budou na své děti čekat před vstupní branou do školy na ulici Toužimská. Žádáme rodiče o pochopení a trpělivost,  odchod dětí ze školy bude záviset na počtu odcházejících dětí, i při jejich odcházení ze školy musíme dbát na rozestupy mezi nimi a také na to, aby se vzájemně nepotkaly děti z různých skupin. Určitě tedy nebudou všechny děti přesně ve 12:00 před školou.

Dětem, které budou chodit na obědy, musí rodiče  obědy přihlásit. Bližší informace jsou na webových stránkách školy.

Odpolední skupiny ve 12 hodin přebírají vychovatelky školní družiny, veškeré informace vám byly odeslány přímo od nich prostřednictvím e-mailu.

Závěrem vás chceme požádat, abyste respektovali uvedené pokyny, ale zároveň abyste sebe ani své děti zbytečně nestresovali. Všichni ti, kteří budou na vaše děti v pondělí čekat, se na děti těší, a i když budeme dodržovat všechna platná doporučení, rozhodně chceme, aby si to děti ve škole užily a nebály se. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, nebojte se na nás obracet. Jsme tu pro vás a vaše děti.

Vedení školy