Tělocvikem ke zdraví i v těžké situaci

Publikováno: 23. 6. 2021

Vzhledem k neobvyklému průběhu školního roku 2020/2021, který byl velmi poznamenán pandemií Covid – 19, nebylo možné absolvovat pravidelně hodiny tělesné výchovy, avšak i přes to učitelé tělesné výchovy udělali maximum pro to, aby se děti mohly zapojit jak do distanční výuky formou online hodin TV, tak do plnění individuálních úkolů pohybových aktivit zábavnou formou.

Například jsme spolu zahájili on-line desetiminutovky a cvičení pro celou školu, spolupracovali jsme na realizaci Vědomostního běhu, Albrechtického desetiboje, které se realizovaly i pomocí aplikace Huntergames, zadávali jsme dětem různé pohybové výzvy a vypracovali jsme pro období Vánoc pohybový adventní kalendář. Nesmíme rovněž zapomenout na výšlap na Sněžku, nebo hnětení těsta na mazanec.

Nebylo to jednoduché, zejména pak, pokud lockdown trval dlouho a aktivita se pomalinku vytrácela. O to větší radost jsme měli, když jsme se zase spolu setkali a začali jsme zase plnohodnotně realizovat školní tělesnou výchovu. Jako první prezenční akci jsme absolvovali Běh pro paměť národa, kde jsme v celorepublikovém srovnání obsadili neuvěřitelné 17 místo ze 72 škol.

Za celý tým tělocvikářů (tj. M. Kučerová, D. Hrazdíra, M. Nebeský, L. Tuček, J. Hrnčíř, J. Gerhardt, A. Rezková) všem zúčastněným za to gratulujeme a děkujeme a zároveň doufáme, že přes prázdniny se naše děti budou nadále hýbat a užívat si rozvolněného pohybu.