Zkrácené vyučování v pátek 9. 10. 2020 - druhé kolo voleb do Senátu

Publikováno: 6. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, 

z důvodu konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR bude v pátek 9. října 2020 zkráceno vyučování pro žáky a žákyně 4. - 9. ročníku.

Vzhledem k tomu, že v hlavní budově školy budou umístěny dvě volební místnosti, bude páteční vyučování organizováno následovně:

4. - 6. ročník skončí vyučování 3. vyučovací hodinu, v 1045 hodin odchází na oběd do školní jídelny
7. - 9. ročník skončí vyučování 4. vyučovací hodinu, na oběd odchází v 1140 hodin.

0. - 3. tříd se krácení vyučování netýká, výuka probíhá podle rozvrhu.  

Děkujeme za pochopení.