Newsletter ZŠ Kbely č. 3

Publikováno: 13. 11. 2022

Dobrý den milí rodiče, děti, kolegové a přátelé naší školy,

opět se vám hlásím a přináším souhrn aktuálních informací a také toho, co nás čeká v nejbližší době. 

[Já očima deváťačky. Děkuji Bety]

 

S velkou radostí vám mohu oznámit, že v pondělí 14. listopadu nastupuje posila našeho školního poradenského pracoviště - školní psycholožka Kateřina Staňková. Bude u nás působit pravidelně tři dny v týdnu od pondělí do středy. Těšíme se, že nám pomůže v našem úsilí mít ze školy bezpečné místo, kde se děti nejen vzdělávají, ale dostane se jim i odborné psychologické pomoci v případě, že ji potřebují.

V úterý 15. listopadu se společně uvidíme při třídních schůzkách,  1. stupeň od 17 hodin a 2. stupeň od 18 hodin. Během těchto schůzek budou prezentovány lyžařské a jazykové pobyty a nově navázaná spolupráce s akademií tělesné výchovy a sportu Palestrou. Prezentace proběhnou vždy ve třídách, jichž se to týká.  Všechny třídy navštíví speciální pedagožky Lucie Rokosová, Tereza Sajlerová nebo já. Chceme seznámit rodiče s působením školního poradenského pracoviště na škole včetně nové pozice školní psycholožky. 

Ve středu 16. listopadu mají třídy 8. C a 8. D - preventivní program zaměřený na bezpečnost v kyberprostoru. Je to téma, které teď naší školou rezonuje, a plánujeme, že preventivními programy s touto tématikou projdou všechny třídy. Neopomeneme samozřejmě ani na preventivní působení v dalších oblastech. O to se starají naši metodici prevence Pavel Richter a Dušan Hrazdíra, kteří chystají plán preventivních programů na celý školní rok.

16. listopadu nás ještě čeká pokračování projektu s Českou spořitelnou. Finanční matematikou si tentokrát prochází děti ze tříd 2. A, 2. B a 2. C. Hravou formou jsou tak připravovány na život, ve kterém peníze hrají důležitou roli.

Tento rok jsou v tomto úspěšném projektu zapojeny všechny druhé, čtvrté a deváté třídy. Projekt má na starosti zástupce pro 4. a 5. třídy Petr Šeda a spolupracují s ním nejen třídní učitelky a učitelé daných tříd, ale i naši vyučující matematiky. Deváťáci si tak pod vedením Petry Šmokové zkusí složit online testy finanční gramotnosti a v případě, že uspějí, mohou získat i body k přijímacím zkouškám. Do projektu jsou zapojeni také rodiče dětí, kteří se účastnili v sobotu 5. listopadu společného tvoření, aby na závěrečných jarmarcích měly děti výrobky na prodej. Děkujeme.

17. listopad je státní svátek a my si předtím s našimi žáky budeme povídat, co významného pro naši republiku se tento den odehrálo. 33. výročí sametové revoluce si tak připomeneme v prvouce, vlastivědě, dějepise a občanské výchově. Na státní svátek navážeme 18. listopadu ředitelským volnem a ve škole se opět potkáme v pondělí 21. listopadu.

Již pouze stručně vás seznámím, co všechno chceme ještě stihnout do Vánoc.

V pátek 25. listopadu se chystáme s deváťáky a jejich třídními učiteli na veletrh středních škol Schola Pragensis. Je to největší veletrh středních škol u nás a děti si tam mohou prohlédnout stánek své vybrané střední školy, nebo ještě získat inspiraci, kam se přihlásit.

Na pondělí 28. listopadu je naplánován e-jarmark tříd 4. A a 4. D, který souvisí s jejich zapojením do projektu České spořitelny. S přípravou jarmarku pomáhají i rodiče dětí a za to moc děkujeme.

2. prosince nás čeká první projektový den pod vedením našich koordinátorů Lucie Kalčíkové a Vladimíra Stratila. Tento projektový den bude zaměřený na tvoření na Vánoční jarmark. Deváťáci si v tento den vyzkouší přijímačky nanečisto a tvoření si vynahradí při samotném Vánočním jarmarku, kdy nám budou chystat dobroty.

Ve čtvrtek 8. prosince se na vás budeme těšit na Vánočním jarmarku, který bude v prostorách staré budovy od 17 do 19 hodin. Celou akci již pilně připravuje náš další tým ve složení Kateřiny Škořepové, Terezy Kučerové, Martina Nováka a Dušana Hrazdíry. Co všechno vás na jarmarku bude čekat, vám včas oznámíme. Věřím, že se nám podaří uspořádat akci, která nebude jen o prodávání výrobků, ale o vzájemném potkávání a naladění se na sváteční atmosféru Vánoc.

Závěrem bych ještě ráda poděkovala za spolupráci  Hasičům Praha Kbely. Hasiči nám tento víkend vyčistili venkovní hřiště školní družiny a chodníky kolem sportovní haly. Také nám pomůžou s prořezáním stromů a odstraněním suchých větví na pozemku školy a školní družiny. Moc děkujeme.

Přeji krásné podzimní dny a těším se na další spolupráci

Eva Kulichová
ředitelka
ZŠ Praha - Kbely