Informace k otevření školy od 25. května pro první stupeň

Publikováno: 19. 5. 2020

Všichni žáci, jejichž rodiče podali ve stanovené době přihlášku, byli zařazeni do výuky. V současné době jsou rozdělováni do skupin, včetně přiřazení pedagogických pracovníků a umístění do  tříd. Školní jídelna začíná svůj provoz dne 25. května 2020. Bližší informace budou zveřejněny na webu školy. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých skupin tak, aby byly respektovány pokyny MŠMT. Při sestavování skupin jsme se snažili, kde to bylo možné, zachovat děti v jejich třídě a s jejich třídním učitelem/učitelkou. Vycházeli jsme z  neměnnosti skupin během celého dne.

Pro účast ve výuce bude žák potřebovat přezůvky, školní potřeby, svačinu a dvě roušky se sáčkem, který bude označen jeho jménem. Rodiče, kteří své dítě budou doprovázet do školy, jej budou předávat před budovou školy v přesný čas a na předem stanoveném místě. Podmínkou přijetí dítěte do školy je také podepsané čestné prohlášení s  datem 24. - 25. 5. 2020.

 

Do konce tohoto týdne budou rodiče třídním učitelem přes Bakaláře informováni, do které skupiny bylo jejich dítě zařazeno, se kterým vyučujícím bude pracovat a obdrží všechny další informace potřebné k příchodu a odchodu dítěte ze školy.

 

S pozdravem

vedení ZŠ Kbely