Znovuotevření škol pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Publikováno: 6. 5. 2020

Vážení rodiče,

informujeme vás jako zákonné zástupce žáků prvního stupně o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020.

Naše škola bude zajišťovat vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. – 5. ročníku.

Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

Vzdělávací aktivity se budu organizovat pro školní skupiny maximálně 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu, dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.  O zařazení žáků do skupiny rozhodne ředitel školy.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den a budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, tyto vzdělávací aktivity povedou pedagogičtí pracovníci. Obsah vzdělávání odpolední části bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny, tuto výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelky školní družiny. Ranní družina nebude poskytována.

Pro organizační zajištění těchto vzdělávacích aktivit potřebujeme vaše závazné vyjádření, zda o docházku do školy budete mít zájem a zda se vaše dítě zúčastní i odpoledních aktivit. Bude pro vás připravena přihláška, kterou je třeba vyplnit nejpozději do 15. 5. 2020. Na základě zjištěného zájmu budou stanoveny skupiny s přidělenými pedagogickými pracovníky. Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

Při prvním vstupu do školy musí žák předložit podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete v příloze, na webových stránkách školy a můžete si jej i vyzvednou v tištěné formě na recepci hlavní budovy školy.

V týdnu od 18. 5. 2020 dostanete informace, do které skupiny vaše dítě patří, časy příchodu a odchodu do školy a způsobu omlouvání nepřítomnosti žáka. Zároveň budou zveřejněny informace o organizaci vzdělávacích aktivit a hygienických opatřeních ve škole.

S pozdravem

Květoslav Přibil