Vítejte u nás ve škole!

Naučit se učit, umět se rozhodnout překonat neúspěch, ale především vycítit příležitost, zabrat a proměnit ji v úspěch.

To jsou základní stavební kameny hodnoti vlastností, které připravují naše žáky obstát v reálném životě.

Dává nám smysl být průvodcem našich žáků, kteří si kromě získaných vědomostí odnesou i schopnost umět si poradit v různých situacích, pomáhat sobě i druhým, ale také pracovat s úspěchy i chybami a tím spoluvytvářet zodpovědnou společnost.

Aktuality

Blog vedení školy

Škola, ateliér nebo didaktická stezka?

Škola, ateliér nebo didaktická stezka?

Je to mu přibližně půl roku, kdy se mi při procházení spojovací chodbou mezi budovami naší kbelské školy zrodila prvotní myšlenka změny tradičního školního prostředí. Každý den jsem si při procházení, zejména tedy zdejšími dlouhými chodbami, říkal, že by to chtělo nějakou změnu. Pořádné osvěžení. Takové, jež by dokázalo ty naše sterilní chodby „rozsvítit“. Bílá barva je fajn, ale přeci jen, nejsme nemocniční zařízení, jsme škola.

Škola, která má už na první dojem vytvořit pro žáky i personál školy zajímavé prostředí. Prostředí, kterým budeme dnes a denně rádi procházet. Prostředí, která nás přiměje k zamyšlení, úsměvu, a dokonce nás dokáže motivovat.

Přes veškeré pracovní vytížení mě tato myšlenka neopouštěla, naopak ve mně čím dál tím víc sílila a rozvíjela se. Víte, jak by bylo pěkné, kdybychom na chodbách potkávali žáky, kteří by se zaujetím obdivovali krásu umění, obtížnost realizace i schopnosti autorů, jenž přenesly myšlenky na plátno, v které se proměnily doposud holé zdi.

Cíl byl pro mne v tento okamžik jasný. Chci, abychom u žáků budovali hrdost, aby školu navštěvovali rádi, aby na ně všudy přítomné zdi při procházení školou mluvily, motivovaly je a nově i učily. Je na čase připravit projekt, který bude mít hlavu i patu. Projekt, jehož výstupem jsou žáci, kteří brzy budou hrdě tvořit zodpovědnou společnost naší vlasti.

To co bylo před šesti měsíci pouhou myšlenkou, jsem ještě doplnil o didaktické prvky a jelikož vím, že na naší škole působí kolega s mimořádným výtvarným nadáním, zbývalo již ho jen oslovit.

A tak se jednoho dne stalo, že se tato původní idea začala naplňovat. Žáci i mí kolegové budou zanedlouho chodit po chodbách, které jim svým provedením dají možnost vnímat své okolí i jinak než s hlavou zabořenou do země. Malby, které budou po celé škole, dopomohou všímat si světa kolem nás. Vždyť přece poznávat své okolí je jedním z předpokladů zdravé sebevědomé společnosti. A to je, uznejte sami, v dnešní době neskromný cíl.

První takový počin lze již nyní nalézt v tzv. krčku, tedy prostorech, které spojují starou a novou budovu. Po tomto prvním vydařeném kroku budeme určitě pokračovat.

Zkuste si to představit: vchod do kabinetu chemie a fyziky bude vymalován jako jedna velká laboratoř, v níž žáci zrovna provádí chemický pokus, učebna přírodopisu se zase může proměnit v jednu malou školní zoo, hudební sál jako velké podium, na kterém zrovna žáci mají svůj živý koncert a ze zdí na ně hledící, jásající a skandující namalovaní fanoušci. Zrovna jako třeba na nějakém hudebním festivalu. Vchody do jazykových učeben i učebny samotné mohou být vymalovány běžnými i hovorovými frázemi. Ano, i tak se mohou naši žáci učit a poznávat svět kolem nás.

Květoslav Přibil

Průběžně přidáváme nové fotografie, které můžete shlednout zde

Kalendář

St 1. 4. – Pá 10. 4.

1. 4. 2020 – 10. 4. 2020

Vážení rodiče,

zápisy do 1. tříd se uskuteční v termínu od 1. dubna do 10. dubna 2020.

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti.

Na základě rozhodnutí ministerstva školství jsou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonného zástupce ve škole.

Zápis bude probíhat následujícím způsobem:

  1. Vyplníte elektronicky registraci k zápisu, která bude online zveřejněna na webových stránkách školy
  2. Bude vám zaslána předvyplněná přihláška, tuto přihlášku doplníte a stanoveným způsobem doručíte do školy
  3. Stanovené způsoby doručení:
  • do datové schránky školy (eqmzma5)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou na adresu školy
  • osobní podání: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné udržovat doporučenou vzdálenost od sebe navzájem. K osobnímu podání bude ve škole určeno sběrné místo. Jako sběrné místo je stanovena recepce hlavní budovy školy, která má vchod z ulice Albrechtická. Pro veřejnost je otevřena v pracovní dny od 08.00 hodin do 13.00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu (1. - 10. 4. 2020) není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Naše škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání s budoucími prvňáčky a rodiči, aby měli možnost seznámit se se školou a učiteli. O setkání vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

 

Květoslav Přibil

Děkujeme všem partnerů a podporovatelům naší školy