Vítejte u nás ve škole!

Naučit se učit, umět se rozhodnout překonat neúspěch, ale především vycítit příležitost, zabrat a proměnit ji v úspěch.

To jsou základní stavební kameny, které připravují naše žáky obstát v reálném životě.

Dává nám smysl být průvodcem našich žáků, kteří si kromě získaných vědomostí odnesou i schopnost umět si poradit v různých situacích, pomáhat sobě i druhým, ale také pracovat s úspěchy i chybami a tím spoluvytvářet zodpovědnou společnost.

Aktuality

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU:  VYBAVENÍ FITNESS SÁLŮ Sportovní haly Kbely

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU: VYBAVENÍ FITNESS SÁLŮ Sportovní haly Kbely

Základní škola Praha – Kbely, se sídlem Albrechtická 732/1, Praha 9 – Kbely vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „VYBAVENÍ FITNESS SÁLŮ SPORTOVNÍ HALY KBELY“. Výše uvedená veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu na dodávku vybavení movitými věcmi. Níže jsou uvedeny základní informace o zadavateli a veřejné zakázce.

Blog vedení školy

Děkujeme všem partnerů a podporovatelům naší školy