Vánoční slovo ředitele

Publikováno: 23. 12. 2021

 

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, vážený pedagogický sbore,

rok se sešel s rokem a opět nastalo nejkrásnější období Vánoc. Čas hodnocení, bilancování a vzpomínání.

Vánoční slovo ředitele

Celý rok 2021 byl poznamenaný vlnami pandemie Covid-19, které ovlivnily chod školství nejen v naší zemi. Podstatnou část roku jsme prožili v nouzovém stavu, a i když už to v létě vypadalo, že konečně bude lépe, opak byl pravdou. Naštěstí od září školy zůstaly až na některé výjimky otevřené, a to i přes častý nedostatek pedagogů. Slovy klasika „letošní rok zdá se mi poněkud nešťastným…“.

Nakonec jsme vše zvládli a já pevně věřím, že v roce, jehož samotný název charakterizují dvojky, už opravdu bude lépe! Než se tak stane a za pár dnů nám rok 2022 otevře nové možnosti, pojďme se na okamžik ohlédnout za rokem současným.

Jsem hrdý, že navzdory neustále se měnícím opatřením, jsme v oblasti aktivit přesahujících standardy vzdělávání:

 

REALIZOVALI

4 turnusy škol v přírodě a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí,

přespání tříd v ekologickém centru Prales,

ekovýchovné vzdělávací programy,

výlety tříd do nejrůznějších koutů naší vlasti,

návštěvy odborných i zážitkových výstav a knihoven.

 

ZÚČASTNILI SE

Evropské ligy,

celostátních olympiád žáků základních škol,

soutěží základních škol,

konference o změně klimatu.

 

PŘIPRAVILI

pro žáky kurzy plavání,

Mikulášský den,

Evropský projektový den jazyků,

kroužky školní družiny,

celoškolní hru Najdi pachatele,

focení - kterého se zúčastnil i pedagogický sbor,

rozloučení deváťáků,

projektový den školní družiny ve znamení Canisterapie,

projektový den Na vlně přátelství,

Pasování na čtenáře,

Příměstské tábory.

 

BYLI JSME NA POČÁTKU

projektu Obejmi čtením, ve kterém stále pokračujeme.

 

OBNOVILI

školní parlament (se zástupci tříd se pravidelně 1 x měsíčně setkáváme),

důvěru v naši školu a pedagogický sbor.

 

VYUČOVALI A KOMUNIKOVALI

jednotně prostřednictvím Microsoft Teams,

na pravidelných schůzkách třídních důvěrníků, kde jsme v prosinci navrhli nový směr pro rok 2022.

 

HRDĚ JSME OBSTÁLI

v distanční výuce,

hybridní výuce.

 

ZAPOJILI JSME SE DO ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ

Dotované obědy,

Jsem Laskavec,

Týden knihoven,

Běh paměti národa,

Vědomostní běh.

 

INSPIROVALI

ostatní základní školy.

 

VYTVOŘILI

sekci na webu naší školy CovidPortál školy,

sekci na webu naší školy Přijímací řízení na střední školy a gymnázia.

rezervační systém sportovní haly,

sekci na webu naší školy Škola v pohybu.

 

PUSTILI JSME SE DO

revitalizace školní družiny.

Skupinových i individuálních konzultací.

 

ZÍSKALI

sadu atletického vybavení,

3D tiskárnu.

 

ABSOLVOVALI

přes 200 programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

BYLI JSME NOMINOVÁNI

na 12 odborných cen a cen s celospolečenským přínosem. 

 

VYDALI

první knihu žákyně 5. ročníku,

Pedagogický diář pro školní rok 2021/22, 

Diář pro vychovatelky ze školní družiny 2021/22,

Metodiku uvádějícího učitele & plán pedagogické podpory začínajícího učitele 2021,

stolní kalendář z výtvarných děl našich žáků pro rok 2022.

 

REKONSTRUOVALI A ZPŘÍSTUPNILI

dětem školní knihovnu,

chodby staré budovy,

šatny staré budovy,

počítačovou učebnu,

zakoupili 4 x Amos Vision - informativní panely pro žáky i pedagogy,

některé kmenové i odborné učebny,

 

STARALI SE O

zeleň v okolí naší školy,

záhony růží před vstupem do školy.

 

ZAKOUPILI A VYBAVILI

konvektomat do kuchyně,

myčky do kuchyně,

vybavení fitness,

20 ks nových notebooků,

40 ks nových tabletů,

8 ks nových dataprojektorů.

 

ZORGANIZOVALI A REALIZOVALI POMOC V PROJEKTECH

Pomozte s námi Adélce vidět,

Vzkaz žáků do S-centra,

Strom života,

Musíme si pomáhat,

Děti dětem pro FN Motol,

radost seniorům z domova Dřevčický park,

Krása pomoci

 

USPĚLI

v anketě ředitel roku,

91% žáků 9. ročníků bylo přijato na střední školy po prvním kole přijímacích řízení 2021.

 

Pojďme si konečně jako společnost říct, že nám za to vše naše děti stojí a že vzdělávání měnit chceme! Dokážeme se proto oprostit od minulosti, vzájemných sympatií a emocí. Záleží nám na zlepšení kvality vzdělávání a podmínek pro vykonávání učitelské profese. Jedině tak zajistíme pokračování koncepční strategie vzdělávání dětí na naší kbelské škole.“

 

Za to, že jsme to zvládli, nemůžu já sám. Za to vděčím všem, kteří se na chodu školy podílejí. A proto zejména letos mi dovolte poděkovat hlavně jim. Nejen za tyto aktivity, ale především za týmového ducha, vzájemnou podporu, profesionalitu a každodenní pozitivní energii, se kterou i v těch nejtěžších chvílích, co nám pandemie Covid-19 přinesla - upřímně děkuji.

 

Děkuji třídním i netřídním učitelům, paním vychovatelkám, kolegyním ekonomického a hospodářského úseku školy, paním uklízečkám, pánům školníkům a všem pracovníkům školní kuchyně.

 

Nezapomněl jsem na někoho? Ve škole snad ne, ale mimo ni ano.  Díky patří i pracovníkům městské části Praha 19 za podporu, zájem, se kterým k nám přistupují a bleskové drobné pomoci.

V neposlední řádě dík patří i vám všem, kdo pomáháte každodenní neviditelnou prací udržet kvalitu školství ve Kbelích a umožňujete dětem vzdělávání v krásném prostředí.

 

A to je vše. Vlastně ne – speciální dík patří mým třem zástupcům – za to, že jsou, jací jsou. Díky neskutečné vitalitě a soudržnosti našeho týmu jsme díky vám za jakékoliv situace obstáli v každodenním chodu školy. Opravdu moc děkuji a jsem velmi rád, že slovy klasika, které trochu parafrázuji, můžu na rozdíl od pana Svěráka z Vratných lahví říci: „Já tu jsem rád.“

 

Takže ještě jednou – děkuji za rok 2021 a pevně věřím, že následující rok 2022 bude úspěšný, pohodový a usměvavý. Ať se i Vám daří, ať jste všichni zdraví, šťastní a bohatí – alespoň na zážitky a dobrou náladu.

 

Ve Kbelích 22. 12. 2021                                        

 

Květoslav Přibil

ředitel školy